Редакційна колегія

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ «ЧАСОПИСУ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ»

Вабіщевич О.М., доктор історичних наук, професор (Республіка Білорусь);

Верба І.В., доктор історичних наук, професор;

Капелюшний В.П., доктор історичних наук, професор;

Колесник В.Ф., доктор історичних наук, професор;

Коцур А.П., доктор історичних наук, професор (головний редактор);

Машевський О.П., доктор історичних наук, професор;

Могильний Л.П., доктор історичних наук, професор (заст. головного редактора);

Мокляк Я.В., доктор габілітований, професор (Польща);

Мордвінцев В.М., доктор історичних наук, професор;

Патриляк І.К., доктор історичних наук, професор;

Петков П.С., доктор історії, професор (Болгарія);

Пуріч С., доктор історії, професор (Румунія);

Сорока Ю.М., доктор історичних наук; професор;

Ставнюк В.В., доктор історичних наук, професор;

Стельмах С.П., доктор історичних наук, професор;

Щербак М.Г., доктор історичних наук, професор;

Іваницька Л.В., кандидат історичних наук, доцент (заст. головного редактора);

Коцур Г.Г., кандидат історичних наук, доцент (відповідальний секретар)