ЧАСОПИС УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ

Про видання

ISSN 2522-4611

Зареєстровано Вищою атестаційною комісією України як фахове видання зі спеціальностей „Історичні науки” (протокол № 1-05/3 від 9 березня 2006 р.; див.: Бюлетень ВАК України. – 2006. – № 4. – С. 5. Перереєстровано: протокол № 1 – 05/2 від 10 березня 2010 р.; Наказ МОН України: протокол № 747 від 13 липня 2015 р.)

Вид: друковане видання

Видання публікує наукові статті, рецензії на наукові роботи, хроніку наукового життя.

Проблематика: історія України, всесвітня історія від найдавніших часів до наших днів (зокрема, аналізуються питання суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку); історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни; археологія; українознавство; етнологія; історія науки та техніки тощо.

Засновник: Київський національний університет імені Тараса Шевченка; видавництво «Книги – ХХІ»

Рік заснування: 2005

Галузь науки: історичні науки

Періодичність: двічі на рік

Видання індексується: Index Copernicus International, Google Scholar.

Реєстрація: свідоцтво про державну реєстрацію КВ №10347 від 01.09.2005 р.