Mariia Kazmyrchuk

Mariia Kazmyrchuk

Dr. hab., Associate professor of Chair of Ethnology and Local History, Faculty of History, Kyiv National Taras Shevchenko University.

ORCID: 0000-0001-8877-4489

DOI: 10.17721/2522-4611.2019.39.10

ORTHODOX RELIGIOUS TRADITIONS AND HISTORY OF

ORTHODOX PILGRIMAGE IN UKRAINE

Abstract. Ukraine has very old Orthodox religious traditions, as well as a long and stormy history of Orthodox pilgrimage. Just like in Spain and Italy, where pilgrimage routes in Santiago de Compostela and Via Francigena are popular today, Ukraine should popularize its own pilgrimage history. Numerous ancient holy places and shrines of Russia, Cossacks period, the Ukrainian lands under the Russian Empire, the Soviet period are waiting for their pilgrims today.

Despite the growing interest in religious travel, there is no analysis of Orthodox religious traditions and the history of Orthodox pilgrimage in Ukraine in historiography. Only certain issues of the problem are covered, mainly on the history of religion.

Religious journeys has a long tradition. This is not a new phenomenon. Orthodox religious traditions in Ukraine are very old and are associated with the development of the main religion – Orthodoxy. The pilgrimage has been rapidly intensified and has received a legal framework since the days of Kievan Rus and until the present days. Many prominent pilgrims are known in the history of Ukraine. Among of them: the Kiev Grand Duchess Olga the Monk Anthony of Caves, Varlaam Pechersky, Saint Ephraim of the Caves, bishop of Pereyaslav, Vasyl Hryhorovych-Barskyi and others.Since ancient times, Ukrainians can be proud of their immemorial shrines, which attracted many pilgrims. Among them: the saints canonized in Kievan Rus’, the Kiev-Pechersky Monastery and many others.

The tradition of Orthodox pilgrimage has become an integral part of the life of the Ukrainian people, despite the numerous obstacles that have arisen in the historical development of Ukraine. The full history of the Orthodox pilgrimage can not be analyzed in one article. There are many more questions that need to be discussed. It is necessary to pay attention to other religions and their traditions of pilgrimage in the history of Ukraine, as they developed in close cooperation with Orthodoxy in the territory of Ukraine.

Key words: Orthodoxy, religious traditions, pilgrimage, religious journeys.

Received by the editorial board: 27.09.2018

REFERENCES:

1. Danylets Yu.V., Mishchanyn V.V. Pravoslavna tserkva na Zakarpatti v chasy «stalinshchyny» (1946 – 1953 rr.) [Orthodox church in Transcarpathia in «stalin-era» (1946 – 1953)]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Istoriia», 2013, Issue 1 (30), pp. 46 – 56 [in Ukrainian].

2. Holovko O. B. Borys i Hlib [Boris and Gleb]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vol. 1: A-V. K.: «Naukova dumka», 2003, 688 p. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Borys_Hlib [in Ukrainian].

3. Gromov D. Vtoroe kreshchenie Rusi. Prazdnovanie tysyacheletiya kreshcheniya Rusi stalo dlya SSSR nachalom kontsa [The second baptism of Rus'. The celebration of the millennium of the baptism of Rus' became the beginning of the end of the USSR]. Relіgіya v Ukraїnі. URL: https://www.religion.in.ua/zmi/ukrainian_zmi/14546-vtoroe-kreshhenie-rusi-prazdnovanie-tysyacheletiya-kreshheniya-rusi-stalo-dlya-sssr-nachalom-konca.html [in Russian].

4. Istoriia pravoslavnoi tserkvy v Ukraini: Zbirka naukovykh prats [History of the Orthodox Church in Ukraine: Collection of scientific works]. Κ.: Chetverta khvylia, 1997, 292 p. [in Ukrainian].

5. Hotun I. A. Blyzkoskhidni palomnytski khrestyky z pivdennoruskykh selyshch [Middle Eastern Pilgrimage Crosses of Southern Rus Settlements]. Skhidnyi svit, 2017, № 1–2, pp. 111 – 131 [in Ukrainian].

6. Yungblyud V. T. Pravoslavnaya tserkov' i vlast' v SSSR v gody Vtoroy mirovoy voyny v otsenkakh pressy SShA [The Orthodox Church and the power in the USSR during the Second World War in the US Press Reports]. Vestnik Vyatskogo gossudarstvennogo universiteta, 2012, №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravoslavnaya-tserkov-i-vlast-v-sssr-v-gody-vtoroy-mirovoy-voyny-v-otsenkah-pressy-ssha [in Russian].

7. Kievo-Pecherskaya Lavra. Palomnik. Eparkhial'nyy palomnicheskiy otdel. [Kiev-Pechersk Lavra. Pilgrim. Diocesan Pilgrimage Department] URL: http://palomnik.sumy.ua/holyness/kyiv-lavra/ [in Russian].

8. Kolodnyi A. M. Pravoslavia v Halytsko-Volynskomu kniazivstvi [Orthodoxy in the Galician-Volyn principality]. Istoriia relihii v Ukraini. URL: http://westudents.com.ua/glavy/81782-pravoslavya-v-galitsko-volinskomu-knyazvstv.html [in Ukrainian].

9. Kotsur V. Scientific discussion concerning the evolutional and synergetic paradigm of ethnopsychological and historiosophical representation of cossacks mental features. Chasopys ukrainskoi istorii, 2017, Issue 37, pp. 9–15. [in English]

10.Kuksa V. V., Kolomiiets T. V. Rol pravoslavnoi tserkvy v zhytti ukrainskoho kozatstva [The role of the Orthodox Church in the life of the Ukrainian Cossacks]. URL: http://history-pages.kpi.ua/wp-content/uploads/2015/09/33_2_Kuk_Kolo.

pdf [in Ukrainian].

11.Lototskyi O. Tserkovnyi Ustav kniazia Volodymyra Velykoho [The Church Order of Prince Volodymyr the Great]. Lviv, 1925. URL: http://elib.nplu.org/view.html?&id=8700 [in Ukrainian].

12.Matiakh V. M. Hryhorovych-Barskyi Vasyl Hryhorovych [Grigorovich-Barsky Vasiliy Grigorovich]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vol. 2: H-D. K., 2004. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Grygorovych_Barsky_V [in Ukrainian].

13.Mazin K. A. Palomnichestvo i turizm: sravnenie skvoz' prizmu tysyacheletiy [Pilgrimage and Tourism: A Comparison Through the Millennium Prism]. Sovremennye problemy servisa i turizma, 2009, № 4. URL: http://tourlib.net/statti_tourism/mazin.htm [in Russian].

14.Musin A. Arkheologiya drevnerusskogo palomnichestva v Svyatuyu Zemlyu v XII – XV vv.[Archeology of the ancient Russian pilgrimage to the Holy Land in the XII – XV centuries]. Bogoslovskie trudy, 1999, Issue 35, pp. 92–110. URL: http://ros-vos.net/holy-land/vos-ros/2/2/ [in Russian].

15.Nikitenko N. Pershi ruski mytropolyty – budivnychi Kyivskoi pravoslavnoi derzhavy [The first Russian metropolitans – the builders of the Kiev Orthodox state]. Liudyna i svit, 1996, № 9, pp. 18 – 22 [in Ukrainian].

16.Paleolog M.V., Chistova S.M. «Imperium Sacrum» kak dukhovno-politicheskaya osnova Rossiyskoy imperskoy paradigmy [«Imperium sacrum» as a spiritual and political foundation of the Russian imperial paradigm]. Vestnik MGUL – Lesnoy vestnik, 2015, № 4. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/imperium-sacrum-kak-duhovno-politicheskaya-osnova-rossiyskoy-imperskoy-paradigmy [in Russian].

17.Palomnicheskaya knizhka Imperatorskogo Pravoslavnogo Palestinskogo Obshchestva III klassa[Pilgrim book of the III-class Imperial Orthodox Palestine Society]. URL: http://palomnic.org/gallery/v/19-vek/ippo/vistavka/3/kniga/ [in Russian].

18.Pospelovskiy D. V. Russkaya pravoslavnaya tserkov' v XX veke [Russian Orthodox Church in the XX century]. M., 1995. URL: http://krotov.info/library/16_p/os/pospel_08.htm [in Russian].

19.Ruban M., O. I. Boldar Istorychni peredumovy ta naslidky utvorennia Halytskoi mytropolii[Historical Backgrounds and Consequences of the Formation of the Galician Metropolis]. Trudy Kyivskoi Dukhovnoi Akademii, 2016, № 16 (188), pp. 275–186. [in Ukrainian].

20.Rychka V. M. Danyil Palomnyk [Daniel Pilomnik]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vol. 2: H – D, K., 2004, 688 p. [in Ukrainian].

21.Rychka V. M. Korsun v istorii y kulturi Kyivskoi Rusi [Korsun in the history and culture of Kievan Rus]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 2015, № 3. URL: https://byzantina.files.wordpress.com/2016/02/korsun_v_istorii_i_kulturi_kyivskoi_rusi.pdf [in Ukrainian].

22.Rychka V. M. Yefrem Pecherskyi [Efrem Pechersky]. Entsyklopediia istorii Ukrainy: Vol. 3: E-I, K., 2005, 672 p. URL: http://www.history.org.ua/?termin=Efrem_Pechersky [in Ukrainian].

23.Shevchenko O. M. Pro pidporiadkuvannia Kyivskoi mytropolii Moskovskomu patriarkhatu naprykintsi XVII st. [On subordination of the Kievan Metropolitanate to the Moscow Patriarchate at the end of the XVII century]. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal, 1994, № 1(394). URL: http://www.istpravda.com.ua/research/2013/07/26/131976/

24.Shevchuk T. V. Antyrelihiina polityka radianskoi vlady v Ukraini U 20–30-ti rr. XX st. [Anti-religious policy of Soviet power in Ukraine in the 20-30's of the XX century]. Storinky istorii, 2015, № 39, pp. 100 – 113.

25.Ofitsial'nyy sayt Lavri. Dukhovnaya preemstvennost' udelov Bogoroditsy: Afon – Kiev. [Spiritual continuity of the Mother of God: Athos – Kiev]. URL: https://lavra.ua/history/duhovnaya-preemstvennost-udelov-bogoroditsy-afon-kiev/ [in Russian].

26.Smykalin A. S. Gosudarstvenno-konfessional'nye otnosheniya v SSSR. 1917-1930 gg. [State-confessional relations in the USSR. 1917-1930]. Rossiyskoe pravo: Obrazovanie. Praktika. Nauka,2016, № 5 (95). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvenno-konfessionalnye-otnosheniya-v-sssr-1917-1930-gg [in Russian].

27.Prepodobnyy Varlaam, igumen Pecherskiy (1065) [The Monk Varlaam, Hegumen of Caves (1065)].URL: https://lavra.ua/svyatie/varlaam-igumen-pecherskij/ [in Russian].

28.«Povist mynulykh lit»: povnyi variant tekstu [«The Tale of Bygone Years»: a full text version.].URL: http://ukrclassic.com.ua/katalog/usna-narodna-tvorchist-ta-davnya-ukrajinska-literatura/1877-povist-minulikh-lit-povnij-variant-tekstu?start=5 [in Ukrainian].

29.Ukraina kriz viky [Ukraine through the ages], Vol. 4: Tolochko O. P., Tolochko P. P. Kyivska Rus,K., 1998, 352 p.