Valerii Lastovskyi

Valerii Lastovskyi

Doctor of Historical Sciences, professor of Department of International Relations, Kyiv National University of Culture and Arts.

ORCID: 0000-0001-8900-5569

Researcher ID: V-2549-2018

DOI: 10.17721/2522–4611.2020.42.2

THE FIGURE OF OSTAFIY DASHKOVYCH IN EUROPEAN

HISTORIOGRAPHY

Abstract. The purpose of the article is to study the development of ideas in European historiography about the life and work of Cherkasy and Kaniv elders Ostafy Dashkovych. Chronological boundaries of the study - XVI-XX centuries. Chronological, comparative and dialectical methods were used in the study. The evolution of research and dissemination of views on Ostafy Dashkovich in European science in different countries and in different periods of its development is considered. Attention is drawn to the dependence of these views on the source base introduced into scientific circulation. It is noted that the main lines of Dashkovych's image in literature are his vision as an organizer of the Ukrainian Cossacks and as a statesman and politician. At the same time, since the 19th century, the position on Ostafy Dashkovych as hetman and organizer of the Cossack army has been criticized. The key role of Polish historiography in creating a scientific image of this elder and further dissemination of relevant information is emphasized. The role of a number of scholars, thanks to whom the corresponding image in historical science was created, is especially noted - Bernard Vapowski, Sigismund Herberstein, Martin and Joachim Bielski, Shimon Starovolski and others. At the same time, from the seventeenth century in historiography there were tendencies to mythologize the life of Ostafy Dashkovich, which persisted in the following centuries.

The conclusions note that the image of Ostafy Dashkovich was quite popular in European historiography (in particular, in French, Romanian, Italian and others) when historians studied the processes related to international and political problems of the early sixteenth century in Eastern Europe. From European historiography, materials about Mr. Ostafy also end up in American historiography. It is also noted that the focus of historians was primarily Dashkovich's military activities, but sometimes his origins and family. At the same time, in most cases it is considered in the context of the history of Poland, and in some cases - in the context of the history of Ukraine.

Key words: European historiography, Polish historiography, Ostafy Dashkovych, Ukrainian Cossacks, historical science.

Received by the editorial board: 26.07.2020

REFERENCES:

 1. [Bartoczewicz, K.] (1899). Daszkiewicz. Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda. T. IV. Warszawa. S. 238-239 [in Polish].

 2. Boniecki, A. (1901). Herbarz Polski. Cz.1. Warszawa [in Polish].

 3. Czolowski, A. [H. Stupnicki] (1855). Herbarz Polski i imionospis zaslużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów I czasów. T.I. Lwów [in Polish].

 4. Danilowicz, I. (1862). Skarbiec diplomatów. T.II. Wilno [in Polish].

 5. Daukanto, S. (1897). Lietuvos istorija. Kn. II. Plymouth, 1897 [in Lithuanian].

 6. Dzyra, Ya. I. (1971). Tataro-turetski napady na Ukrainu KhIII-XVI st. za khronikamy Belskykh ta Stryikovskoho. Ukrainskyi istoryko-heohrafichnyi zbirnyk. Vol. I. Kyiv [in Ukrainian].

 7. Finkel, L. (1910). Elekcya Zygmunta I. Kraków [in Polish].

 8. Fletcher J. (1836). The history of Poland. New York [in English].

 9. Gerbershteyn, S. (1988). Zapiski o Moskovii. Moskva [in Russian].

 10. Gudavichyus, E. (2005). Istoriya Litvyi. Vol. I. S drevneyshih vremen do 1569 goda. Moskva [in Russian].

 11. Geschihte der Ukraine und der ukrainishen Cosaken, wie auh der Königreiche und Wladimir. Verfasset von Johann Christian von Engel (1794). Halle [in German].

 12. Gliscziński, M. (1849). Znaczenie i wewnętrzne życie Zaporoża. Warszawa [in Polish].

 13. Gordon, L. (1983). Cossack Rebellions. Albany, State Univercity of New York Press, 1983. 303 p. [in English].

 14. Grand dictionnaire universel du XIXe siècle: français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, stientifique, etc., etc. (169). T. 5. Contre-Czyz / Par M. Pierre Larousse. Paris [in France].

 15. Iarmoshyk, I. (2009). Postat Ostafiia Dashkovycha v polskii istoriohrafii XIX–XX st. Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini. Vol. 18. Kyiv. S. 161-165 [in Ukrainian].

 16. Кrоniса Маrсіnа Віеlskiego, nowo рrzez Joach. Віеlskiego syna jego wydanа (1597). Кrаków [in Polish].

 17. Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec (1874). Część ostatnia. Kraków [in Polish].

 18. Lastovskyi, V. (2008). Ostafii Dashkovych v «Istorii Rusiv» ta kozatskomu litopysanni. Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini. Vol. 17. Kyiv. S. 204-208 [in Ukrainian].

 19. Lastovskyi, V. (2010). Ostafii Dashkovych v rosiiskii istoriohrafii. Novi doslidzhennia pamiatok kozatskoi doby v Ukraini. Vol. 19. Kyiv. S. 288-293 [in Ukrainian].

 20. Lesur, M. (1814). Histoire des Kosaques. T. 1. Paris [in France].

 21. Niesiecki, K. (1839). Herbarz Polski. T. III. Lipsk [in Polish].

 22. Panaitescu, P.P. (1924). Fr. Rawita-Gawrónski, Kozaczyzna Ukraina w Rzeczypospolitej Polskiej do konca XVIII wieku, Varsovie 1923. Reviu Historique du Sud-Est Evropéen. Bucares-Paris. №1-3. P. 73-80 [in France].

 23. Petriceicu-Hajdeu, B. (1863). Archiva istorica a Romaniei. T. III. Bucuresci [in Romanian].

 24. Pociecha, W. (1937). Daszkiewicz. Polski Sŀownik Biograficzny. T.IV/1. Zeszyt 16. Kraków. S. 444-447 [in Polish].

 25. Podhorodecki, L. (1960). Sich Zaporoska. Warszawa [in Polish].

 26. Pułaski, K. (1887). Dzikie pola. Szkice i poszukiwania historyczne. Kraków [in Polish].

 27. Pułaski, K. (1887). Ostafi Daszkiewicz. Szkice i poszukiwania historyczne. Kraków [in Polish].

 28. Rulikowski, E. (1880). Czerkasy. Slownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajow Slowianskych. T. I. Warszawa [in Polish].

 29. Rulikowski, E. (1892). Trechtymirów. Slownik Geograficzny Królewstwa Polskiego i innych krajow Slowianskych. T. XII. Warszawa [in Polish].

 30. Serzcyk, W. (1979). Historia Ukrainy. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk [in Polish].

 31. Serczyk, W. (2001). Historia Ukrainy. Wyd. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków [in Polish].

 32. Serczyk, W. (1984). Na dalekiej Ukrainie. Dzieje kozaczyzny do 1648 roku. Kraków [in Polish].

 33. Starovolsci, S. (1631). Sarmatiae Bellatores. Galli. 243 p. [in Latin].

 34. The Cambridge History of Poland: From the Origins to Sobieski (To 1696) (1941). By W.F. Reddawey, J.H. Penson, O. Halecki, R. Dyboski. Cambridge, At the Univercity Press. 641 p. [in English].

 35. W.S. (1895). Daszkiewicz. Wielka Encyklohedya Powszechna Ilustrowana. T. XV. Warczawa. S.136-137 [in Polish].

 36. Warnka, S. (1868). De ducis Michaelis Glinscii contra Sigismundum Regem Poloniae et M. Ducem Lithuaniae rebellione (1507-1508). Berolini [in Latin].

 37. Wójcik, Zb. (1968). Dzikie Pola w ogniu. O kozaczyżnie w dawniej Rzeczypospolitej. Wyd. III. Warszawa [in Polish].

 38. Wychański, A. (1966). Polska sŀużba dyplomatyczna w latach 1506-1530. Polska sŀużba dyplomatyczna XVI – XVIII wieku. Studia pod redakcja Z.Wójcika. Warszawa [in Polish].

 39. Zaydler, B. (1831). Storia della Polonia. Vol. 1. Firenze [in Italian].

 40. [Zelinski, M.] (1830). Histoire de Pologne. Suite de l’epoque IV. Paris [in France].