Випуск 32


СТАТТІ ТА НАУКОВІ РОЗВІДКИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Ластовський Валерій. Легенда про походження міста Черкаси та її реальність.

Білецький Борис, Коцур Анатолій. Василь Григорович Григорович-Барський. Штрихи до портрета.

Циганенко Лілія, Башли Маргарита. Місце дворянства Бессарабії в розвитку лікувально-медичної справи.

Пятницька Вероніка. Політична діяльність професора С. Ф. Веселовського на чолі Генерального консульства України в Петрограді.

Березовська Вікторія. Розвиток Бессарабії за часів румунського панування: освітньо-конфесійний аспект (1918-1940 рр.).

Скрипник Анатолій. Політика кадрової мілітаризації місцевого управлінського апарату губерній Правобережної України в 20-х-60-х рр. ХІХ ст.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


Чередніченко Олексій. Питні заклади в містах Англії XIV-XV ст.

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Коцур Віта. Козацька старшинська еліта середини ХVІІ–ХVІІІ ст. і благодійність: огляд сучасної української історіографії.

Постольник Ігор. Сучасна історіографія соціокультурних процесів в українському селі другої половини ХІХ століття.

Грцик Лариса. Законодавчий вимір соціального статусу студентів підросійської України в історичній літературі.

Зубко Ольга. Рецензія Дмитра Антоновича на наукову роботу Володимира Січинського "Архітектура в стародруках" від 6 липня 1927 року.

Пшеничний Тарас. Історична думка про акцію "Вісла", як одну з форм ліквідації Української Греко-Католицької Церкви на українсько-польському порубіжжі.

Петровський Андрій. Дослідження з історії Київського університету на сторінках фахового видання "Часопис української історії".


ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ


Коломієць Наталія. Вплив німців-менонітів на розвиток південно-українського сільського господарства у XIX столітті .

Анікіна Ольга. Нагороди і відзнаки за визначні досягнення у сільському господарстві та лісівництві часів Російської імперії.

Герук Станіслав, Сукманюк Олена.Історія створення доїльних апаратів.

Костюк Майя. Уманське училище як спеціалізований заклад середньої сільськогосподарської освіти: реорганізації та перебудови у навчально-практичній структурі (1859–1912).

Дрозд Петро. Харківський період науково-організаційної діяльності академіка АН СРСР Є. М. Лавренка (1918–1934 рр.)

Ящук Віталій. Дослідження В. В. Скопецьким питань фільтрації та його внесок у сучасну українську екологію.


РЕЦЕНЗІЇ


Могильний Леонід. Жінки в громадсько-політичному та соціально-культурному житті УРСР (1920-ті роки).


НАШІ ЮВІЛЯРИ


Коцур Галина. Університети душі та серця Бориса Федоровича Білецького (до 80-річчя з дня народження).