Випуск 33


СТАТТІ ТА НАУКОВІ РОЗВІДКИ

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Прудивус Сергій. Імпортні речі в гардеробі козацької старшини кінця XVII – першої половини XVIII століття.

Білошицька Наталія. Історико-правові засади становлення та розвитку фабрично-заводської інспекції Київського округу у другій половині ХІХ ст.

Соколова Наталія, Попова Оксана. Спортивне життя в університеті Св. Володимира (ХІХ – поч. ХХ ст.)

Верба Ігор. "Справа Сташевського" і Київський університет.

Орлик Світлана. Військовий податок в Наддніпрянській Україні в роки Першої світової війни.

Гуменяк Андрій. Основні аспекти церковно-релігійного життя Домініканського ордену Східної Галичини в другій половині ХІХ – 30-і роки ХХ століть.

Бурда Владислав. Абсентеїзм у виборчих кампаніях до місцевих рад УСРР у 1920-ті роки.

Тарапон Оксана. Ціннісне протистояння європейської та російсько-більшовицької світоглядних парадигм: ідеологічні спекуляції масовою свідомістю громадян УСРР 1920–1930-х рр.

Горбовий Олександр. Кременчуцький гідровузол (1954–1960 рр.): проектування та будівництво.

Медвідь Вікторія. Особливості залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні.


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


Підберезних Інна. Асеан та "тихоокеанський трикутник": політика балансування.

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Черевко Івеліна. Життя та діяльність корейського адмірала Лі Сунсіна (1545–1598): історіографія.

Коцур Галина. Колонізація та економічний розвиток Запоріжжя в часи Петра Калнишевського: історіографія (ХІХ – 80-ті рр. ХХ ст.)

Скус Ольга. Конфесійна палітра Уманщини в ХІХ ст.: особливості джерельної бази.

Коцур Віта. Періодизація сучасних вітчизняних досліджень благодійності козацької старшини середини ХVІІ–ХVІІІ ст.

Латиш Юрій. Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр.


ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ


Костюк Майя. Просвітницька та науково-дослідна діяльність умансько-липовецького сільськогосподарського товариства.

Гарбар Ольга. Внесок професора С. С. Рубіна у дослідження сівозмін.


УКРАЇНОЗНАВСТВО


Отрошко Любов. Проблема періодизації символотворення в українському етнокультурному розвитку.


РЕЦЕНЗІЇ


Латишин Юрій. Дослідження одеських істориків про університетську церкву.


ІНФОРМАЦІЯ


Коцур Анатолій. Наукова та навчально-методична робота кафедри української історії та етнополітики в 2015 р.