Випуск 34


ПЕТРО КАЛНИШЕВСЬКИЙ – КОШОВИЙ ОТАМАН ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ


Ластовський Валерій. Запорозьке козацтво часів П. Калнишевського у "синодику" Благовіщенського Золотоніського жіночого монастиря.

Пономарьов Олександр. Архівні документи про повторне обрання Петра Калнишевського кошовим отаманом у 1765 році.

Коцур Галина. Економічний розвиток Запоріжжя періоду Нової Січі: українська історіографія.

Шугальова Інна. Трансформація традиційного церковного устрою південноукраїнських єпархій періоду нової січі.

Прудивус Сергій. Гардероб як соціальний код (на матеріалах опису майна кошового отамана Петра Калнишевського).

Отрошко Любов. Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського.

Фігурний Юрій. Державницька та етнокультурна діяльність Петра Калнишевського в контексті агресивної політики Росії щодо України й українців у другій половині ХVІІІ ст.

Інна Демуз. Історія козацтва в наукових інтерпретаціях членів історичного товариства Нестора-літописця.

Коцур Віта. Благочестя Петра Калнишевського.

Білоцерківська Алла. Петро Калнишевський (1691–1803): шлях до святості.

Висовень Оксана. Наукова популяризація сучасними дослідниками життя та діяльності останнього кошового отамана війська запорозького Петра Калнишевського (1691–1803).

Абаровський Іван. П. І. Калнишевський у пам'яті земляків.

Іващенко Олександр. Відродження пам'яті про кошового П. Калнишевського в заповіднику "Посулля".


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Горбань Тетяна. Особливості етнополітичних процесів на українських землях у козацьку добу.

Кравчук Марія. Художні картини як етнографічне джерело (на прикладі теми козацтва у творчості Іллі Рєпіна).

Нагайко Катерина. Мовний аспект політики царизму як реакція на формування національної ідеї в середовищі старої київської громади.

Кір’янова Олена. Боротьба Романа Шухевича та українських інтегральних націоналістів з репресивно-каральною системою Другої речі Посполитої (середина червня 1934 р. - початок січня 1937 р.)

Шкабко Сергій. Депутатська діяльність Леоніда Кучми в Верховній Раді України (1990–1994 рр.)


ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ


Черевко Івеліна. Кампанія Норянг як завершалний етап Імджинської війни 1592 — 1598 років.

Соколова Наталія. Фізична культура як навчальна дисципліна в Дерптському університеті впродовж ХІХ – початку ХХ ст.

Красіонова Оксана, Черниш Марина.Участь ООН у врегулюванні військового конфлікту на території України.


ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ


Грицик Лариса. Історична думка про національно-культурницькі течії студентського руху Наддніпрянської України другої половини ХІХ ст.

Попова Оксана, Соколова Наталія. Деякі особливості досліджень вітчизняної історії у працях київських істориків ХІХ століття (джерелознавчий аспект).


ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ


Дармороз Тетяна. Відділення всеукраїнського агрономічного товариства як територіально-організаційні осередки (1921–1924 рр.)


НАШІ ЮВІЛЯРИ


Добржанський Олександр, Коцур Анатолій. Життєвий і творчий шлях ювіляра.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ