Випуск 35

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Даниленко Олександр. Міжнародна комунікація Українського Червоного Хреста (1920-і рр.)

Проценко Віктор. Участь освітянської профспілки у виборах до Рад у 1920-х рр

Сацький Павло. Проектне забезпечення будівництва південно-українського і північно-кримського каналів на території УРСР (до 1954 р.) і Криму у 1950–1953 рр.

Медвідь Вікторія. Основні програми та інструменти допомоги Європейського Союзу Україні з питань розвитку громадянського суспільства та демократії (1992–2014 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ

ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Коцур Анатолій. Концепт національної історіографії та її соборність

Нагайко Тарас. "Вони шукали дверей до світу": до питання теоретико-методологічної візії українського громадівського руху.

Пшеничний Тарас. Українсько-російські протистояння кін. ХІХ – поч. ХХ ст. та місце у них митрополита Андрея Шептицького: історіографічний аспект.

Грицик Лариса. Іноземна складова студентського руху в Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: історіографія.

Демуз Інна. "Благодійне товариство з видання загальнокорисних і дешевих книг" (1898–1918 рр.): громадсько-політичні, економічні й історичні брошури, художня і навчальна література.

Горбовий Олександр. Дніпро в історичних студіях наукових колективів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1881–1971 рр.).

Савицька Ольга. "Українська криза" у вітчизняній та франкофонній історіографії.

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Журавльова Світлана. До проблеми торгівлі НКЗТ, ВУКС, закордонних представництв у 1921-1923.

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Вільчинська Дарія. Сільське господарство, галузеві наука й освіта України на початку ХХ ст.: історичний аспект.

Апостол Михайло. Академік М.В. Зубець – організатор сільськогосподарської дослідної справи в Україні.


РЕЦЕНЗІЇ

Коцур Галина. Українська культура: цивілізаційний вимір.

Тарапон Оксана. Потапенко Я. О. П'ята російсько-українська війна: від майдану до східного фронту (підходи, оцінки, інтерпретації).– Переяслав-Хмельницький: Вид-во КСВ, 2016. – 304 с.