Випуск 36


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Мандрик-Мельничук Марія. Ментальний портрет козацтва як компонент національного характеру українства

Зубко Ольга.Досвід української міжвоєнної празької повсякденності (1918 – 1939 рр.): комунікаційний та церковний аспекти

Баров Володимир. Флотилії українських отаманів та бойові дії на Дніпрі 1919 – 1921 рр.

Добіжа Василь, Колесник Олександр. Антицерковні кампанії радянської влади на Поділлі

Пащенко Ірина. Концепція створення прокуратури УСРР в 1922 – 1933 рр. та дискусії щодо її функцій в системі державного управління

Коцур Анатолій. Київський університет у 1937 – 1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка)

Сацький Павло. Політика керівництва УРСР щодо відбудови Севастополя в 1954 р

Автушенко Ірина. Пенсійне забезпечення військовослужбовців звільнених з військової служби у період реформування та розвитку збройних сил України (2001 – 2011 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ

ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Рудюк Вероніка. Архів князів Сангушків у Славуті як джерело до історії України XV–XVIII ст.

Коцур Галина. Візії історії запорозького козацтва на сторінках часопису "Дніпрові хвилі" (1910 – 1913 рр.)

Савицька Ольга. Україна у європейському безпековому просторі: вітчизняна історіографія

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Соколова Наталія. Медальні роботи студентів історико-філологічного факультету Імператорського Дерптського університету (1803 – 1917 рр.)

Шалига Ольга. Політика Канади щодо забезпечення національно-культурних прав етнічних меншин та українська діаспора

ЕТНОЛОГІЯ

Капелюшний Валерій, Латишева Дар'я. Значення таїнства вінчання у шлюбно-сімейних відносинах студентської молоді: традиція та сучасність (на матеріалах міста Києва)

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Костюк Майя. Витоки аграрної освіти на Черкащині: практична підготовка та дослідницька діяльність в мошногородищенській нижчій сільськогосподарській школі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.)

Бородай Ірина. Особливості некласичної парадигми вітчизняної зоотехнії

КРАЄЗНАВСТВО

Білоцерківська Інна. Історико-краєзнавчий музей сакунівської школи: створення та діяльність (1972 – 2010)