Випуск 38

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ


Вероніка Рудюк. Походження роду князів Сангушків: литовсько-руська версія.

Михайло Адабаш. Особливості природнього руху населення Козелецької протопопії у другій половині XVIII ст. (за матеріалами екстрактів відомостей Київської єпархії).

Наталія Соколова. Діяльність студентського гуртка Т. Флоринського в університеті св. Володимира на поч. ХХ ст.

Ольга Зубко. Матеріально-побутове життя українських пражан у 1921–1939 роках: помешкання, харчування, одяг.

Оксана Тарапон. Жіноче питання в теорії і практиці більшовизму 1920–1930-х рр.: пошук нових цінностей.

Анатолій Коцур. Київський університ у 1937–1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка).

Руслана Потапенко. Участь науково-педагогічної інтелігенції в демократизації освітнього простору України періоду перебудови (1985–1991 рр.).

Віталій Коцур. Етнополітичні процеси в Україні другої половини 1990-х рр.: детермінанти політичного, соціокультурного життя країни, що повертається до Європи.

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Інна Демуз. Козакознавчі студії на шпальтах «Записок наукового товариства імені Шевченка» (кінець ХІХ ст.).

Олена Пивоваренко. Періодична вегетаріанська преса в Україні на початку ХХ ст.: проблеми становлення та функціонування. На матеріалах журналу «Вегетарианское обозрение».

ЕТНОЛОГІЯ

Аліна Лаврінець. Особливості функціонування закладів клубного типу на селі періоду «відлиги» (на прикладі села Лосинівка).

Дар’я Латишева. Погляди студентської молоді міста Києва на шлюб як соціальний інститут: етнологічний аспект.

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Майя Костюк, Ольга Гарбар. Науково-освітня та практична діяльність академіка В. В. Пашкевича.

Ірина Сергєєва. Б.К. Єнкен як предтеча національного генбанку рослин України.

Володимир Орехівський. Розвиток органічного землеробства в Україні під егідою Української академії аграрних наук у кінці ХХ століття.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ