Випуск 39

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Наталія Соколова. Фахова підготовка студентів у Харківському університеті в першій половині ХІХ ст. (за спогадами викладачів та студентів)

Вероніка Рудюк. Підприємницька діяльність князів із роду Сангушків у ХІХ – на початку ХХ століття на Волині

Олена Пивоваренко. Київські громадські вегетаріанські їдальні на початку ХХ ст.

Ольга Зубко. Міжособистісне спілкування української еміграційної інтелігенції в міжвоєнному світському просторі ЧСР: аномалії, фобії, патології та девіації (1921-1939)

Ніна Брехунець. Завершальний етап боротьби радянського тоталітарного режиму проти Української Автокефальної Православної Церкви (друга половина 30-х рр. ХХ ст.)

Анатолій Коцур. Київський університет у 1937-1945 рр. (спогади професора І. А. Гриценка)

Людмила Хмельницька. Репресивна політика радянської влади проти митців українського кінематографа другої половини 1960-х – першої половини 1980 – х років

Олександр Горбовий. Внесок А. П. Александрова у вивчення Дніпрових порогів

Оксана Висовень. Репресивна психіатрія як карально-виправний засіб у боротьбі з активними членами братства Євангельських християн-баптистів (друга половина ХХ ст.)

Марія Казьмирчук. Православні релігійні традиції та історія православного паломництва в Україні

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Галина Коцур. Військове мистецтво кошового отамана Запорозької Січі Петра Калнишевського в історіографії кінця ХVІІІ – початку ХХ ст.

Тарас Нагайко. Історіографічні та документальні джерела громадівського руху з редакційного портфелю 7-ої книги часопису «За сто літ»

Марія Гук. Жінки України в Першій світовій війні у сучасних вітчизняних дисертаційних дослідженнях

Аліна Іваненко. Людина в умовах гітлерівської окупації України: сучасна вітчизняна історіографія

Тетяна Грудевич. Музейна тематика у листуванні М. І. Сікорського в 70-х роках ХХ – на поч. ХХІ ст. (за матеріалами фондової колекції Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»)

Віктор Ткаченко. Писанкарство у великодній обрядовості Поділля 20-х рр. ХХ ст. за архівними джерелами

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Марина Гутник, Кристіан Леонард Чжан. Внесок родини Бекманнів у розвиток автомобільного транспорту Європи на початку ХХ ст.

КРАЄЗНАВСТВО

Валентина Шакула. Особливості функціонування Переяслав-Хмельницького хлібозаводу в 1977–1985 рр.


Вимоги до оформлення статті