Випуск 40


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Наталія Соколова. Викладання української історії в університеті св. Володимира

Тарас Самчук. Харчування студентів університету св. Володимира (1834-1863)

Анатолій Коцур. «З мене назавжди вже зробився цілком свідомий українець» (Дмитро Багалій – видатний український історик і громадський діяч)

Ірина Автушенко. Державна політика України щодо надання житла військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку (1991-2013 рр.)

ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Оксана Ластовська. Печери Києво-Печерської лаври у щоденниках київського митрополита Серапіона

Марія Гук. Участь жінок України у військових формуваннях у Першій світовій війні: сучасна історіографія

Тарас Пшеничний. Еволюція теоретичних та методологічних прийомів вивчення радянської доби в історії Української греко-католицької церкви

Віктор Ткаченко. Історіографічні студії з регіональних та орнаментальних особливостей писанкарства

ЕТНОЛОГІЯ

Юрій Фігурний, Ольга Шакурова. Етнокультурні студії Леоніда Залізняка (1991-2018)

Тетяна Грудевич, Людмила Шкіра. Кінська збруя та упряж кінця ХІХ – початку ХХ століття І. П. Чорного у фондовому зібранні Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»

Дар’я Латишева. Вплив студентських сімейно-шлюбних відносин на інтелектуальний та фізичний розвиток дитини в умовах ХХІ століття (на матеріалах міста Києва)

ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Ольга Гарбар, Майя Костюк. Наукові дослідження із землеробства в Уманському сільськогосподарському інституті (кінець ХІХ – друга половина ХХ ст.): до 175-ї річниці від його заснування

Марина Гутник. Становлення технічної освіти у місті Харкові: внесок Вікентія Хомича Гербур-Гейбовича

Олена Корзун. Організація сільськогосподарської дослідної справи на території райхскомісаріату «Україна»

КРАЄЗНАВСТВО

Олексій Вербовий. Білоруський фактор у діяльності Сумського партизанського з’єднання (1941-1944 рр.)

Леся Іванченко. З життя Дубович: репресії проти церкви в 1920 – 1930-х рр.

Віра Назарова. Історико-культурне значення надгробків єврейського цвинтаря м. Глухова

РЕЦЕНЗІЇ

Валерій Капелюшний. Історіографічне дослідження з історії Української греко-католицької церкви

Валерій Ластовський. Право і церква в середньовічній Україні

НАШІ ЮВІЛЯРИ

Анатолій Коцур, Марія Казьмирчук. Історична спадщина Г. Д. Казьмирчука (з нагоди 75-річчя з Дня народження)


Вимоги до оформлення статті


Відомості про авторів