Випуск 41


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

Аліна Іваненко. Проблеми функціонування судової системи Райхскомісаріату «Україна» в оцінках представників німецького окупаційного апарату влади

Наталія Новородовська. Науково-освітні процеси на території УРСР у 1960-1980-х рр. через призму соціокультурних змін у мовній сфері

Руслана Потапенко. Ідеологема «братніх народів» в період гласності: залучення науково-освітніх працівників до міфотворчості

Юрій Фігурний. Сучасні суспільно-політичні наслідки агресії Російської Федерації супроти України


Всесвітня ІСТОРІЯ

Марія Георгієва. Розвиток сільського господарства Болгарії та Румунії в євроінтеграційних умовах


ІСТОРІОГРАФІЯ, ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО ТА СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ

Галина Коцур. Життєпис кошового отамана Петра Калнишевського: досліджені та невідомі сторінки

Ніна Весельська. Брацлавський замок у дослідженнях польського історика ХІХ ст. А. Яблоновського

Іван Ярмошик. Історичне минуле України у творчому доробку Міхала Ґрабовського (1804 – 1863 рр.)

Андрій Бойко-Гагарін. Професійна приналежність фальшивомонетників в сер. ХІХ – поч. ХХ ст.

Анатолій Коцур. Україна в умовах загострення кризи радянської системи і розпаду СРСР (1965–1991 рр.): історіографія


ІСТОРІЯ НАУКИ ТА ТЕХНІКИ

Олена Корзун. Крайовий інститут сільськогосподарської ботаніки (1941-1943 рр.): становлення, діяльність, вчені


РЕЦЕНЗІЇ

Олександр Потильчак. Нове дослідження з історії Збройних Сил України


НАШІ ЮВІЛЯРИ

Валерій Капелюшний. Омріяне і здійснене, прожите і пережите, реалії і перспективи: штрихи до біографії доктора історичних наук, професора Рафальського Олега Олексійовича


Відомості про авторів