Випуск 42

Статті та наукові розвідки

Марина Тарасюк. Політико-правові умови розвитку господарства Волині в 1387 – 1506 рр.

Валерій Ластовський. Постать Остафія Дашковича у європейській історіографії

Андрій Бойко-Гагарін. Самостійна перевірка справжності грошей населенням України у ХІХ – поч. ХХ ст.

Наталія Коваленко. Внесок Є. Х. Чикаленка (1861–1929) у відродження та розвиток аграрної України

Олексій Антонюк. Пропагандистська кампанія «боротьби за мир» у політиці комуністичної влади щодо католицької церкви в Польщі (1949–1950 рр.)

Наталія Шульга. Викладацька діяльність професора М. О. Тюленєва: підготовка фахівців агромеліоративного профілю у 20-х – 60-х рр. ХХ ст.

Інна Білоцерківська. Шкільна освіта Сумщини (1939-2020 рр.): історіографія питання

Сергій Палієнко. Шляхи передачі професійних знань між поколіннями науковців у радянській археології

Марія Георгієва. Впровадження євроінтеграційних реформ у сільське господарство Болгарії (1990-ті рр.)

Віталій Круковський. Зберігаючи традиції предків. Діяльність молодіжних організацій української діаспори в Канаді (1940-1990-ті рр.)

Назарій Луценко. Близькосхідна політика адміністрації Дональда Трампа: конфронтація з Іраном (2017-2020)

Оксана Луцик. Місцеве самоврядування в історичній ретроспективі: вітчизняний та зарубіжний досвід

Ольга Шакурова. Етнічна свідомість як чинник збереження і розвитку української етнокультурної самобутності

Галина Коцур. Краєзнавча проблематика на сторінках «Часопису української історії»


Відомості про авторів