Випуск 44


Статті та наукові розвідки

Галина Коцур

ПРАЦЯ Ф. Д. НІКОЛАЙЧИКА ПРО КОШОВОГО ОТАМАНА ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧІ П. І. КАЛНИШЕВСЬКОГО.

Григорій Казьмирчук, Марія Казьмирчук, Ярослава Рябцева

ТУЛЬЧИНСЬКІ СПОДВИЖНИКИ П. І. ПЕСТЕЛЯ: М. І. ЛОРЕР ТА О. П. ЮШНЕВСЬКИЙ (ДО 200-РІЧЧЯ ЗАСНУВАННЯ ПІВДЕННОГО ТОВАРИСТВА «ЦАРІВ ВОЛІ»).

Юрій Роїк

ПАЛАЦОВІ КОМПЛЕКСИ СХІДНОГО ПОДІЛЛЯ НА ТЛІ ІСТОРИЧНИХ ПОДІЙ КІНЦЯ ХVІІІ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ.

Катерина Нагайко

ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ПОСТАТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ (НА ПРИКЛАДІ КИЇВСЬКОЇ ГРОМАДИ).

Майя Костюк

ЛЕВКО ПЛАТОНОВИЧ СИМИРЕНКО: ШТРИХИ ДО ПОРТРЕТА.

В’ячеслав Оліцький

РЕПРЕСІЇ ПРОТИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОГО ДУХОВЕНСТВА В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ 1920-Х – 1930-ТІ РОКИ).

Галина Сафар’янс

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА І. М. ЄРЕМЕЄВА НА МИРОНІВСЬКІЙ СЕЛЕКЦІЙНІЙ СТАНЦІЇ (1917–1931 рр.).

Петро Шихов

ЕТНІЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ НА ДОНБАСІ В УМОВАХ ДЕПОРТАЦІЙНО-ПЕРЕСЕЛЕНСЬКОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОГО КЕРІВНИЦТВА (1944-1949 РР.).

Олександра Стасюк

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ 1950-1953 РР. У ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЯХ УРСР.

Наталія Заїка

ПРЕЯСЛАВСЬКІ ТКАНІ РУШНИКИ 60–90 рр. ХХ ст. У ФОНДОВІЙ ЗБІРЦІ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»: ТРАДИЦІЙНІ РИСИ ТА ОСОБЛИВОСТІ.

Руслана Потапенко, Оксана Тарапон

СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ УРСР В 1985 – 1991 РР.: ДОСВІД ПЕДАГОГІЧНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ.

Ірина Автушенко

БЕЗПІЛОТНІ ЛІТАЛЬНІ АПАРАТИ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ.

Максим Левченко

ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДҐРУНТІ ПРОТЕСТНИХ РУХІВ ТА АКЦІЙ В УКРАЇНІ КІН. ХХ – ПОЧ. ХХІ СТ.

КРАЄЗНАВСТВО

Анатолій Коцур

ДОЛЯ ОДНІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ РОДИНИ У ГОРНИЛІ ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ.

Рецензії

Віктор Ткаченко

НАУКОВО-ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ВИДАННЯ ПРО ПОСТАТЬ МИХАЙЛА СІКОРСЬКОГО.