Випуск 45


Статті та наукові розвідки

Дмитро Пуховець

КУРІЯ АНТІОХІЇ НАПРИКІНЦІ IV СТ. ВІД Р.Х. ЗА ПРОМОВАМИ ЛІБАНІЯ (OR. XLVIII ТА OR. XLIX).

Валерій Ластовський

РОДИНА ОСТАФІЯ ДАШКОВИЧА.

Олексій Балух

ПІВНІЧНІ ВОЛОСТІ МОЛДАВІЇ (БУКОВИНА) В КОНТЕКСТІ ПОСИЛЕННЯ ОСМАНСЬКОЇ ЕКСПАНСІЇ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ XVI СТ. ТА ПОЛЬСЬКО-МОЛДАВСЬКОЇ ВІЙНИ 1530 – 1532 РР.

Анатолій Коцур

УКРАЇНСЬКА IДЕЯ КIНЦЯ XVIII – ПОЧАТКУ XIX СТ.: ІСТОРІОГРАФІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИМИ ДОСЛІДНИКАМИ.

Інна Демуз

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТОВАРИСТВА СУМЩИНИ У КОНТЕКСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ГАЛУЗЕВИХ ОБ’ЄДНАНЬ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Валентин Доморослий

МАКСИМ КОВАЛЕВСЬКИЙ ТА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЬ В УКРАЇНСЬКІЙ ДУМСЬКІЙ ГРОМАДІ ПЕРШОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (1906 р.).

Віктор Ткаченко

ПИСАНКА В ЕПІСТОЛЯРІЇ ДОСЛІДНИКІВ ТА РЕСПОНДЕНТІВ.

Аліна Фрусевич, Галина Коцур

ПОБУТ ТА ДОЗВІЛЛЯ ЖІНОК УКРАЇНИ НА ШПАЛЬТАХ ЖУРНАЛУ «РАДЯНСЬКА ЖІНКА» (1965-1991 рр.).

Марія Георгієва

ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНОЇ СФЕРИ БОЛГАРІЇ ПІСЛЯ ВСТУПУ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.

Наталія Терес

ТРАДИЦІЙНІ ЗНАННЯ В ГАЛУЗІ МЕДИЦИНИ В ЕПОХУ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ОХОРОНА ТА ВИКОРИСТАННЯ В БОРОТЬБІ ПРОТИ COVID-19.

Світлана Єгорова

НАУКОВІ ДОСЯГНЕННЯ ВЧЕНИХ В УДОСКОНАЛЕННІ ВОДНИХ МЕЛІОРАЦІЙ УКРАЇНИ У 1990-Х РОКАХ.

Галина Сафар’янс

СЕЛЕКЦІЙНА СПРАВА УКРАЇНИ: ОСНОВНІ НАПРЯМКИ, ЗАВДАННЯ ТА ЗДОБУТКИ (НА ПРИКЛАДІ ДЕЯКИХ ЗЕРНОВИХ ЗЛАКОВИХ І ТЕХНІЧНИХ КУЛЬТУР).

Рецензії

Олександр Демиденко

АКТУАЛЬНЕ ВИДАННЯ ПРО СЛАВЕТНИЙ ХЛІБОРОБСЬКО-КОЗАЦЬКИЙ РІД ҐАЛАҐАНІВ ІЗ ПОЛТАВЩИНИ.