Випуск 46


Статті та наукові розвідки

Владислав Береговий

ЗГАДКИ ПРО ХРИСТИЯН У ТАЦИТА, СВЕТОНІЯ ТА ПЛІНІЯ МОЛОДШОГО: МІЖ ІНТЕРПОЛЯЦІЄЮ ДЖЕРЕЛ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЄЮ ФАКТІВ РИМСЬКИМИ АВТОРАМИ.

Олександра Коломієць

КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ СКЛЕПІНЬ ТА АРОК У СЕРЕДНЬО- ТА ПІЗНЬОВІЗАНТІЙСЬКОМУ ХРАМОВОМУ ЗОДЧЕСТВІ.

Юрій Фігурний, Оксана  Висовень,  Валентина Молоткіна

ДЕРЖАВОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕТЬМАНА ІВАНА МАЗЕПИ: МИНУЛЕ ТА СУЧАСНІСТЬ.

Анатолій Коцур, Галина Коцур

УЧЕНИЙ ЄВРОПЕЙСЬКОГО МАСШТАБУ.

Руслана Потапенко

СОЦІАЛЬНА ЗГУРТОВАНІСТЬ ФРАНЦІЇ: ОСОБЛИВОСТІ КОНСТРУЮВАННЯ МОВНОЇ ПОЛІТИКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ.

Ярослав Калакура

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НА ШЛЯХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ.

Ніна Брехунець

ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ (НА ПРИКЛАДІ ОСВІТНЬОЇ ПЛАТФОРМИ Moodle).

Олександр Кухаренко

УКРАЇНСЬКА РОДИЛЬНА ОБРЯДОВІСТЬ: СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.

Рецензії

Віктор Ткаченко

НАТАЛЯ КОЦЮБИНСЬКА – ОБІРВАНЕ ЖИТТЯ (1896–1937).