Випуск 47


Статті та наукові розвідки

Олександр Федчук 

ПОЛІТИЧНА КРИЗА В КРИМСЬКОМУ ХАНСТВІ У 1665-1692 РР.

Тетяна Кузнець

ДЕВІАНТНІСТЬ У РОДИННИХ СТОСУНКАХ В КОНТЕКСТІ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННОСТІ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ КИЇВСЬКИХ ГУБЕРНСЬКИХ ГАЗЕТ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.).

Майя Костюк

ПРОСВІТНИЦЬКО-НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАСІКИ УМАНСЬКОГО УЧИЛИЩА ЗЕМЛЕРОБСТВА І САДІВНИЦТВА (КІНЕЦЬ XIX – ПОЧАТОК ХХ СТ. ).

Ольга Зубко

КРОНИ ТА ІНОЗЕМНА ВАЛЮТА В ГАМАНЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІГРАНТІВ МІЖВОЄННОЇ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ (1918 – 1939).

Віктор Ткаченко

З ІСТОРІЇ ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ).

Олексій Гончаренко, Алла Зленко

ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ ТА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ І. М. ЄРЕМЕЄВА (1887 – 1957 РР. ).

Вікторія Хромова

СФАЛЬСИФІКОВАНІ ЕЛЕМЕНТИ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ 1935 Р. СВЯЩЕННИКА ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ ГЕОРГІЯ МИХАЙЛОВИЧА КОНОШЕВИЧА).

Анатолій Коцур, Карина Коняєва

«МИ ЗБЕРІГАЛИ ДВІСТІ РОКІВ СВОЮ МОВУ, СПІЛКУЮЧИСЬ ЛИШЕ ВДОМА МІЖ СОБОЮ…».

Ярослав Калакура

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ НА ШЛЯХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ.

Марія Казьмирчук

ЗАРУБІЖНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСУ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ АДАПТАЦІЇ  БІЖЕНЦІВ.

Валентина Молоткіна, Людмила Хмельницька

ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ АКАДЕМІЧНОГО ПИСЬМА В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ НОВІТНІХ ОСВІТНІХ ІНІЦІАТИВ.

Рецензії

Валерій Капелюшний, Галина Коцур, Віктор Пилипенко

НАЦІОНАЛЬНА СОБОРНІСТЬ І РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ: ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ.