Випуск 49

Часопис української історії / За  ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура. Київ, 2024. Вип. 49.  183 с. 

Спеціальний випуск «Часопису української історії» присвячено пам’яті та 70-річчю з дня народження відомого українського історика, українознавця, доктора історичних наук, професора кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Юрія Михайловича Сороки.

Наукове видання також вміщує статті, що на основі архівних документів та опублікованих

матеріалів висвітлюють різні аспекти вітчизняної та всесвітньої історії від найдавніших часів до наших днів. Зокрема, аналізуються питання суспільно-політичного, соціально-економічного та культурного розвитку, деякі історіографічні проблеми, історії науки та техніки тощо.ЮРІЙ СОРОКА: ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Галина Коцур,  Анатолій Коцур

ВІДОМИЙ ВЧЕНИЙ-ПЕДАГОГ, СЛАВНИЙ УКРАЇНЕЦЬ

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ СОРОКА (ДО 70-РІЧЧЯ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ)

Марина Палієнко

ПРОФЕСОР ЮРІЙ СОРОКА В ЛІТОПИСІ ІСТОРІЇ АРХІВОЗНАВЧОЇ КАФЕДРИ ШЕВЧЕНКОВОГО УНІВЕРСИТЕТУ

Ярослав Калакура

УКРАЇНОЗНАВЧІ СТУДІЇ ПРОФЕСОРА ЮРІЯ СОРОКИ

Валерій Капелюшний

ДЕПОРТАЦІЇ  ТА  ПЕРЕСЕЛЕНСЬКІ  РУХИ  НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ  ЗЕМЛЯХ  КІНЦЯ 1930-Х – 1950-Х РОКІВ У  НАУКОВОМУ ДОРОБКУ  ЮРІЯ  МИХАЙЛОВИЧА  СОРОКИ

Людмила Сорока

«ПРОФЕСОРЕ, ТИ БУВ НА РІВНІ ІЗ ДОБОЮ, НАМ ДАЮЧИ ЗНАННЯ ЯК ЗБРОЮ!»

Юрій Павельчук (Синевір)

ПРИСВЯТА НА ВІЧНУ ПАМ’ЯТЬ ЮРІЮ СОРОЦІ

Світлана Гаврилюк

ПИШАВСЯ ТИМ, ЩО ВОЛИНЯНИН (світлій пам’яті професора Юрія Сороки та до 70-річчя від дня народження вченого)

Наталія Коломієць

СПОГАДИ ПРО КОЛЕГУ «…НЕЗЛИМ ТИХИМ СЛОВОМ»

(рефлексія на 17 років знайомства)

Людмила Круглова

МОЇ СПОГАДИ ПРО ЮРІЯ МИХАЙЛОВИЧА СОРОКУ

Ольга Зубко

ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ СОРОКА (1954–2023): СПОГАДИ ПЕРШОЇ АСПІРАНТКИ

Юлія Крайсвітня

ЛЮДИНА  З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

Інна Хомич 

НАША ПАМ’ЯТЬ ПРО НЬОГО – СВІТЛА, ВДЯЧНІСТЬ ЙОМУ –  БЕЗМЕЖНА, А ШАНА – НАЙВИЩА

 

СТАТТІ ТА НАУКОВІ РОЗВІДКИ

Влада Бідна

ЖІНКА ЧАСІВ ЕПОХИ ВІДРОДЖЕННЯ: ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ СТАНОВЛЕННЯ

 Лариса Буряк

БІОГРАФІЧНИЙ ДИСКУРС У РОМАНТИЧНІЙ ТРАДИЦІЇ

УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІОПИСАННЯ

Валерій Ластовський

ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ І ЧЕРКАСИ

Майя Костюк

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ДОСЛІДНИХ УСТАНОВ ЧЕРКАЩИНИ НА ПОЧАТКУ XX СТ. (ДО 70-РІЧЧЯ УТВОРЕННЯ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Марина Гутник

ХАРКІВ – ЗАЛІЗОБЕТОН. ВНЕСОК АРХІТЕКТОРА

ОЛЕКСАНДРА ГІНЗБУРГА У РОЗБУДОВУ МІСТА

Віктор Адобаш

НАПРЯМКИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ УРСР 1985-1991 РР. ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ РАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ

Марія Казьмирчук

СТАН ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ СІЛЬСЬКОГО ТА ЗЕЛЕНОГО АГРАРНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Аліса Данилевич, Дар’я Шестова

УКРАЇНСЬКИЙ ПІСЕННИЙ ФОЛЬКЛОР: ТЯГЛІСТЬ ТРАДИЦІЙ У МЕЖИЧАСІ

Анатолій Коцур, Карина Коняєва

«ЛЮБІТЬ УКРАЇНУ, ВОНА НЕЗВИЧАЙНА, У НАС НЕЗВИЧАЙНА КРАЇНА І ЛЮДИ ПРЕКРАСНІ»