Редакційна колегія

Головний редактор

Анатолій Коцур

доктор історичних наук, професор кафедри етнології та краєзнавства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7015-8052

Researcher ID: B-8484-2019

Scopus ID: 57203395714


Помічник головного редактора

Галина Коцур

кандидат історичних наук, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0001-7777-4248

Researcher ID: AAD-1389-2020


Ірина Бородай

доктор історичних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук України, Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6639-9200

Researcher ID: Q-9287-2017


Інна Демуз

доктор історичних наук, професор кафедри документознавства, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Переяслав, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5936-238

Researcher ID: D-9510-2019


Юрій Латиш

кандидат історичних наук, доцент кафедри історії світового українства, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5884-5522


Антоній Мойсей

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри суспільних наук та українознавства, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет», Чернівці, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5295-2271

Scopus ID: 57195470416


Марина Палієнко

доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9098-1142

Researcher ID: 57203535028


Ірина Передерій

доктор історичних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства, культури та документознавства, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Полтава, Україна

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7473-5868

ResearcherID: E-8447-2019


Оула Сільвеннойнен

доктор наук з історії, науковий співробітник Академії, Гельсінський університет, Гельсінкі, Фінляндія

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-2585-8236

Scopus ID: 55065356400


Тамара Шаравара

доктор історичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку, Полтавська державна аграрна академія, Полтава, Україна

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-6370-6663

Researcher ID Q-6621-2016